V A C U U M

P U M P

V A L U E - V E 1 3 5

درخواست محصول

قابل اطمینان | طول عمر بالا

  • خلا نهایی بالا

  • نرخ دبی مناسب

  • طراحی سبک و کم جا

  • تعمیر و نگهداری ساده

  • دارای محافظت دمایی

  • دستگیره محکم و راحت

  • قیمت مناسب و مقرون به صرفه

VacuumPump VE135 02

V A L U E - V E 1 3 5

فهرست