تعمیرات تخصصی

استهلاک تجهیزات امریست غیر قابل اجتناب و راهکار مقابله با آن،نگهداری صحیح و تعمیرات به موقع است. این امر در تجهیزات مورد استفاده در فرآیند‌های تحقیقاتی، با توجه به آزمون و خطاهای فراوان که بخشی از ذات تحقیقات است، پررنگ‌تر خواهد بود. لذا امر تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای برای تجهیزات و ادوات مورد استفاده در مراکز آزمایشگاهی و صنعتی، تضمین کننده بهره وری بالا و قابل اطمینان بودن نتایج خواهد بود.
شرکت بکر به پشتوانه تیم فنی متخصص و مجربی که در اختیار دارد، آماده ارائه خدمات تخصصی تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی در حوزه تخصصی شرکت می‌باشد.
سابقه قریب به ۱۰ سال فعالیت تیم بکر و بازخوردهای مشتریان در این مدت، موید آن است که ما در بکر خود را متعهد به پشتیبانی از تجهیزات خود می دانیم و در رابطه با محصولات خود بر این باوریم که مشتریان ما جز استفاده از محصولات ما، هیچ دغدغه دیگری نباید داشته باشند.