A b o u t

B A C K E R

شرکت ویرا تجارت بکر با اتکاء به سوابق و تخصص موسسین خود، به منظور تحقیق و شناسایی دقیق نیازهای مشتریان در راستای طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، در سال ۱۳۹۰ تأسیس گردید. در بکر خود را متعهد نمودیم تا با بالاترین کیفیت خدمات خود را از مرحله طراحی پایه و مفهومی تا طراحی تفصیلی جهت ارائه راهکارهای بهینه، دقیقاً مطابق با آنچه مشتریان نیاز دارند، در اختیار آنان قرار دهیم. در همین راستا با بومی سازی تجهیزات آزمایشگاهی، ضمن رقابت با محصولات مشابه خارجی، امکان استفاده از محصولات بومی با قیمت مناسب و رقابتی را نیز برای مشتریان خود فراهم آوردیم. به منظور جلب رضایت مشتریان بعنوان یک اصل مهم، امکان طراحی و ارائه محصولات، متناسب با نیازهای مشتری نیز در بکر فراهم گردید. ارائه خدمات کیفی به مشتریان و ایجاد رابطه همکاری بلندمدت با ایشان، از اهداف مهم مدیران و کارشناسان بکر بوده که در بیانیه مأموریت شرکت منعکس گردیده است.

بکر تاکنون در زمینه‌های طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی، طراحی و ساخت ربات‌های صنعتی و انجام پروژه‌های فنی و مهندسی فعال بوده و پروژه‌های ارزنده‌ای را در سابقه خود به ثبت رسانده است.