videoblocks chemical experience on black background fluorescent chemical reaction in the glass flask h3b3mxsjx thumbnail full09 بــــــــــــــــــکــــــــــــــــــــــــر تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

محصولات

01 Spin Coater Thumb

اسپین کوتر

vclean1 l3 thumbnail

حمام التراسونیک کلینر آزمایشگاهی

04 Industrial Ultrasonic CleanerThumb

حمام التراسونیک کلینر صنعتی

02 Glove Box Thumb

گلاوباکس

حمام التراسونیک

  • طراحی زیبا

  • قدرت بالا

  • قیمت مناسب

  • عمر طولانی

vCLEAN1 L27 05

U l t r a s o n i c  C l e a n e r

خدمات بــکــر

آموزش

بی شک دانش صحیح در مورد تجهیزات مورد استفاده در تحقیقات، نقش بسزایی در کیفیت و نتایج آن دارد. با رشد روز افزون تکنولوژی و ورود تجهیزات مدرن به …

مشاوره

یکی از مهمترین دغدغه‌های پژوهشگران و اساتید در تجهیز آزمایشگاه‌های پژوهشی و صنعتی، انتخاب تجهیزات مناسب مطابق با نیازها و کاربردهای مورد نیاز است …

تعمیرات تخصصی

استهلاک تجهیزات امریست غیر قابل اجتناب و راهکار مقابله با آن،نگهداری صحیح و تعمیرات به موقع است. این امر در تجهیزات مورد استفاده در فرآیند‌های …

تجهیزات سفارشی

یک محصول هرآنقدر هم که کامل باشد، باز ممکن است به طور کامل پاسخگوی نیاز‌های یک فعالیت خاص نباشد. همچنین امکان دارد برای یک فعالیت مشخص …

فهرست